De gemeenten Laarbeek is gevraagd om zo snel mogelijk in extra opvanglocaties te voorzien voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De reden is het nog steeds oplopende aantal vluchtelingen. Het huidige aantal Laarbeekse opvangplekken van 40 zou uitgebreid moeten worden naar 55, conform de regionale verdeelsleutel. Aangezien er op de huidige gemeentelijke opvang locatie, het Missieklooster in Aarle-Rixtel, momenteel geen uitbreidingsmogelijkheden zijn, wordt bekeken welke mogelijkheden er binnen de gemeente Laarbeek wel zijn voor het realiseren van extra opvangplekken op korte termijn.