Desktop

Tablet

Zoeken

Oude huizen verduurzamen met subsidie in Gemert-Bakel

Oude huizen verduurzamen met subsidie in Gemert-Bakel

In 2022 heeft Gemert-Bakel de Transitievisie warmte 1.0 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat er tot en met 2030 wordt ingezet op het isoleren van woningen. Om hier invulling aan te geven is het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) in het leven geroepen. Vanuit het Rijk is daarom een Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie beschikbaar gesteld (SPUK-LAI). Met deze uitkering kan de gemeente binnen bepaalde voorwaarden inwoners financieel helpen bij het verduurzamen van hun woning. Om dit in te kunnen regelen is de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie opgesteld.

De Lokale Aanpak Isolatie richt zich op de doelgroep particuliere woningeigenaren, met een slecht (geschat) energielabel (D-E-F-G) en een WOZ lager dan het gemiddelde (429.300 euro).