Dagelijks gaan er zo’n 450 kinderen naar de basisscholen De Driehoek en Het Breinplein en kinderopvang Klimop in Aarle-Rixtel, allemaal in het schoolgebouw aan de Schoolstraat. Bij het brengen en halen van de kinderen is het altijd een drukte van jewelste. Ouders waarschuwen dat het op die ‘spitstijden’ gevaarlijk en druk is. Er is nu een werkgroep in het leven geroepen om de veiligheid te verhogen. Op 11 mei is er alvast een ‘kom-op-de-fiets-dag’. Ook wordt er een enquête gehouden. Bron: MooiLaarbeek.nl.