De gemeente Laarbeek krijgt regelmatig klachten en meldingen over overlast van roeken, een beschermde vogel. Hun nesten worden in de toppen van hoge bomen gebouwd en de roekenkolonies veroorzaken door hun luidruchtigheid en uitwerpselen veel overlast. De vogels verplaatsen of verjagen mag alleen met een ontheffing van de provincie op grond van de Wet natuurbescherming. Voor deze aanvraag is een ‘roekenbeschermingsplan’ nodig. Daar wordt in Laarbeek al aan gewerkt. Eén van de meest urgente overlastlocaties is de Schoolstraat in Beek en Donk.