De Seniorenraad Laarbeek heeft dinsdag 1 februari een overleg met de gemeente. De raad is jaren geleden tot stand gekomen in samenwerking met de vier KBO-verenigingen en fungeert als KBO Kring Laarbeek. Haar doel is de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn te bevorderen van alle senioren in haar werkgebied. Zij fungeert als overlegorgaan en gesprekspartner met de gemeente Laarbeek over aangelegenheden die de senioren betreffen.