Bij de gemeenteraad van Laarbeek ligt het voorstel waarin staat dat de inwoners zelf kunnen kiezen hoe zij hun papier aanbieden. Dat kan in dozen en kratten, zoals nu, maar het kan ook in een container. Hierover wordt tijdens de raadsvergadering van 10 maart een besluit genomen. Daarna wordt hierover meer informatie bekendgemaakt. De gemeente Laarbeek heeft vorig jaar een enquête gehouden met de vraag hoe men zijn papier wil aanbieden.