De gemeenteraad van Laarbeek heeft onlangs het Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten van de gemeente ongewijzigd vastgesteld. Deze kaart heeft als doel om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Het plan vervangt de onderzoeksverplichtingen op basis van de huidige bestemmingsplannen. Het Paraplubestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 14 oktober tot en met vrijdag 25 november ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en zijn tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.