Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Leliestraat in Beek en Donk. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 3 juni tot vrijdag 15 juli ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het niet eens is met dit besluit kan hiertegen een beroepschrift indienen. Men wordt echter geadviseerd vooraf eerst telefonisch contact op te nemen met Frans Vlemmix.