Het college van B&W van Laarbeek is van plan twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Heuvelplein in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 22 april tot vrijdag 3 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B&W. Voor mondelinge zienswijzen kan gebeld worden naar het team Ontwikkeling, tel. 0492 – 469 700.