Het college van B&W van Laarbeek was eerder voornemens een parkeerverbod in te stellen op een deel van de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel. Naar aanleiding van diverse ingediende zienswijzen werd besloten ervan af te zien. Enkele bewoners vonden toch dat er iets moet gebeuren en spraken met de burgemeester en wethouder Briels. Afgesproken is dat zij eerst officieel hun zienswijze intrekken, waarna het college de procedure kan opstarten voor een nieuw verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod.