Uit de jaarrapportage ondermijning Peelland 2021, getiteld ‘Bovenop de Onderwereld’, blijkt dat de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes Peelgemeenten succesvol is. De aanpak bestaat uit twee pijlers: de aanpak van drugscriminaliteit en criminele familiestructuren en het Peelland Interventieteam en versterking van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid. Naast tal van acties is er aandacht voor bewustwording, vergroten van de meldingsbereidheid en preventie. Zorg-, jeugd-, en veiligheidsdomein werken daarvoor nauw samen