Het Peelland Interventie Team (PIT) voerde op 4 februari een controle uit op meerdere locaties in Laarbeek. Er werd op alle locaties medewerking verleend, en er zijn, aldus de gemeente Laarbeek, goede gesprekken gevoerd. Er zijn enkele milieuovertredingen geconstateerd: gevaarlijke stoffen zonder lekbak opgeborgen, het verbranden van afval. Ook is een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan aangetroffen, en dieren aangetroffen waarvan niet zeker is of het aantal past binnen het bestemmingsplan. Deze bevindingen worden verder onderzocht en er volgen hercontroles.