Veel jongeren hebben schulden, die naarmate ze ouder worden vaak toenemen. Schulden belemmeren jongeren een toekomst op te bouwen. Het is belangrijk hen voor te bereiden op de financiële stappen en uitdagingen die zij tegen gaan komen, en dat er bij problemen hulp en ondersteuning is. Het college van B&W van Laarbeek gaat akkoord met een plan van aanpak ‘jongeren en schulden’, waarbij de kosten worden gedekt uit beschikbare budgetten voor minima- en armoedebeleid en aanvullende incidentele middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid.