Onder andere door de stikstofmaatregelen zal het platteland in de nabije toekomst de nodige veranderingen ondergaan. Denk aan boeren die stoppen met als gevolg leegstaande stallen, of aan de verplaatsing van hun bedrijven. De gemeente Gemert-Bakel laat een onderzoek doen naar de wijze waarop die veranderingen vorm gegeven kunnen worden en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Voor een dergelijk onderzoek onder de noemer ’transitie naar een toekomstbestendig buitengebied’ reserveert Gemert-Bakel een half miljoen euro. Bron: ED.