Onder de noemer ’t Gulden Land wordt het gebied van de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord door waterschap Aa en Maas en de gemeenten Laarbeek en Helmond heringericht. Onlangs werd bekendgemaakt dat het ontwerp-deelproject Beekherstel Gulden Aa tot en met 19 augustus ter inzage ligt. De stukken zijn echter ook te raadplegen via aaenmaas.nl/guldenland. Daar is meer informatie te vinden over het deelproject Beekherstel Gulden Aa en de andere deelprojecten. Men kan zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.