PNL nodigt geïnteresseerden uit om op maandag 24 januari om 20.00 uur digitaal mee te praten en standpunten te bepalen, samen met de fractie, over voorstellen die in de raadvergadering van 27 januari aan bod komen. Twee belangrijke onderwerpen zijn de toekomstige woningbouw in Laarbeek en de huisvestiging van arbeidsmigranten. Op de website www.pnllaarbeek.nlstaat een link naar MS Teams voor het bijwonen van de voorbespreking. De stukken van de raadsvergadering staan op www.laarbeek.nl.