De gemeente Laarbeek verleent in principe medewerking aan het plan ‘functiecombinaties in het buitengebied nabij Boerdonk’, mits de tijdelijkheid, maximaal 10 jaar, van de tiny houses goed is geborgd. Het gaat om een agrarisch perceel dat deels in Laarbeek en deels in Meijerijstad ligt en het richt zich op de regeneratie van landbouwgronden. Om dit te bereiken en economisch haalbaar te maken is het nodig om diverse functies in het gebied (tijdelijk) te combineren, namelijk natuur, (tijdelijk) wonen, agrobosbouw en water.