Initiatiefnemer aan de Sparrendreef in Mariahout doet mee aan de saneringsregeling nertsenhouderijen en wil na
sloop van de daarvoor benodigde opstallen de agrarische bestemming wijzigen naar Wonen. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het college van Laarbeek wil in principe middels deze wijzigingsbevoegdheid medewerking verlenen, waarbij maximaal 500 m2 aan vrijstaande bijgebouwen is toegestaan. Met initiatiefnemer wordt nog een anterieure-, planschadeverhaal- en landschapsinvesteringsovereenkomst getekend.