Door de Peelgemeenten wordt constructief gewerkt aan het proces rondom de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Brainport-Oost. Daarbij is het wenselijk om grootschalige bedrijven te clusteren. Gezien de veelheid aan belangen en het strategische belang voor de regio, is het een proces van lange adem. De totale doorlooptijd bedraagt naar verwachting 5 tot 7 jaar. Begin 2022 is fase 2 van het proces gestart. Grofweg gaat men in deze fase van een globaal idee en ambitie naar een concrete businesscase met voorkeurslocatie.