Initiatief zonnepark De Blauwe Poort kreeg een vergunning voor het bouwen van het zonnepark. Het college van B&W van Laarbeek stemt in met het voorgestelde profijtplan van dat zonnepark en erfdienstbaarheid te verlenen voor het aanleggen van kabels onder de Middenweg middels een akte. Er worden verdere afspraken gemaakt over de afdracht van het park aan de gemeente en de mogelijkheid voor inwoners om financieel te participeren, een ‘profijtplan’. Ook worden technische afspraken gemaakt over de aanleg, zoals over kabels en leidingen.