In Boerdonk is zaterdag massaal geprotesteerd tegen de plannen om een grote zandafgraving te gaan realiseren. De noodklok werd geluid door het actiecomité dat niets ziet in de plannen van baggerbedrijf Smals uit Cuijk. Dat bedrijf wil de komende 30 jaar in een gebied van 47 hectare zand gaan afgraven voor woningbouwprojecten en de vrijkomende afgraving dan als recreatieplas gaan ‘omtoveren’. Mogelijk neemt de gemeenteraad van Meierijstad donderdag 17 februari een motie aan waarin het college wordt opgeroepen de plannen niet toe te staan. Bron: Omroep Meierij.