Op donderdag 21 juli is er een vergadering van de Laarbeekse gemeenteraad. Op de korte agenda staat maar één onderwerp waarover nog discussie zal zijn: het bestemmingsplan Lekerstraat in Beek en Donk. Dat voorziet in de bouw van een Ruimte voor Ruimte-woning met bijgebouw en een loods van 1.000 m2 voor opslag en/of stalling. Buiten de standaardzaken worden er nog twee voorstellen behandeld waarover geen beraadslaging meer nodig is.