De raadsvergadering van de gemeente Laarbeek wordt gehouden op donderdag 21 juli in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk, aanvang 19.30 uur. De vergadering is openbaar maar is ook live te volgen via een link op laarbeek.nl. De belangrijkste onderwerpen zijn de gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Bijenweg 2 – Pater van der Burgtweg 3 in Beek en Donk, de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening De Biezen 3’ en de vaststelling van het bestemmingsplan Lekerstraat Beek en Donk.