Tijdens de vergadering van de Laarbeekse commissie Ruimtelijk Domein op woensdag 16 februari worden de resultaten besproken van de natuurmonitoring in Laarbeek. De rapportage daarvan over de jaren 2017 t/m 2020 is nu gereed. Eens in de vier jaar vindt in Laarbeek natuurmonitoring plaats. De rapportage geeft inzicht in de staat van de Laarbeekse natuur en maakt de effecten van het Laarbeekse natuur- en landschapsbeleid meetbaar.