Tafeltennisvereniging Een en Twintig uit Beek en Donk heeft voor haar accommodatie aan de Otterweg in 1992 een recht van opstal gevestigd. Dit recht komt per 1 januari 2022 te vervallen. De gemeente Laarbeek heeft geen belang bij het beëindigen van dit recht en maakt gebruik van de mogelijkheid om dit opstalrecht te verlengen, waardoor de tafeltennisvereniging gebruik kan blijven maken van hun accommodatie.