Het college van Laarbeek heeft vorig jaar nieuwe beleidsregels vastgesteld over reclame in de openbare ruimte. Reclame-uitingen in bermen of weilanden naast doorgaande wegen zijn niet toegestaan. Ze dragen bij aan landschapsontsiering en kunnen de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Ook zijn ze vaak in strijd met het bestemmingsplan. Reclamemakers en eigenaren van de percelen waarop de borden staan worden aangeschreven. Hen wordt opgedragen de borden te verwijderen. Wanneer dit niet binnen de begunstigingstermijn gebeurt wordt hen een last onder dwangsom opgelegd.