In de gemeente Laarbeek gelden drie regels bij het houden van honden binnen de bebouwde kom. De hond moet zijn aangelijnd, met uitzondering op losloopterreinen. Hondenbezitters moeten een opruimmiddel bij zich hebben als zij de hond uitlaten en hondenpoep moet direct worden opgeruimd, dat is verplicht. Dit geldt niet op aangewezen uitlaatstroken en losloopterreinen. Op termijn zullen alle hondenpoepverbodsborden uit de openbare ruimte verdwijnen omdat de opruim- en aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom geldt.