Het huidige gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft een beleidsarme kadernota vastgesteld. Die laat het nieuwe college de ruimte voor het maken van eigen afwegingen. Een opvallende post is een reservering van 32 miljoen voor renovatie of nieuwbouw van het Commanderij College. Daarmee geeft het college invulling aan een motie van de gemeenteraad om scenario’s uit te werken en de investering in de Kadernota 2023 op te nemen. De raad kan na de zomer een principekeuze maken voor verdere uitwerking.