Binnen de huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werken de Peelgemeenten en gemeente Helmond volgens de systematiek ‘resultaatgericht indiceren’, waarbij niet het aantal uren wordt geïndiceerd maar alleen het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’. De kans dat je niet krijgt wat je nodig hebt is volgens de Centrale Raad van Beroep groot en daarom is resultaatgericht beschikken niet toegestaan. In afstemming met de gemeente Helmond en de andere Peelgemeenten krijgt de gemeenteraad van Laarbeek hierover een raadsinformatiebrief.