De gemeente Laarbeek bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met een reünie voor oud-collegeleden, oud-raadsleden en oud-werknemers. Iedereen die daarbij hoort, of die nú werknemer of bestuurder in Laarbeek is, kan hieraan deelnemen. Deze mensen worden uitgenodigd om zondag 18 september bij te praten. De reünie in het gemeentehuis duurt van 17.00 tot 20.00 uur. Verplicht aanmelden kan via laarbeek.nl/reunie2022. Om privacyredenen kan niet iedereen persoonlijk bereikt worden. Daarom vraagt de gemeente het bericht door te sturen naar mensen die tot deze groep behoren.