Meierijstad heeft onderzoek laten uitvoeren naar een aantal fictieve opstellingen van windenergie in haar regio die zij kansrijk acht. Daarbij zitten drie opstellingen die gedeeltelijk op het grondgebied van Laarbeek vallen, in het gebied ten noorden van Mariahout (Lieshoutse Heide). Uit de conclusies van het rapport blijkt onder andere dat de getoetste opstellingen niet mogelijk zijn, dat solitaire molens wel mogelijk zijn en de scores zeer locatie-specifiek zijn. In september is een evaluatie van de Laarbeekse Visie Grootschalige Opwek gepland.