In 2017 werd een overeenkomst getekend waarbij het Aarlese Onze Lieve Vrouwe Gilde het beheer van
een perceel eigen landbouwgrond overdroeg aan IVN Laarbeek, met als doel er zoveel mogelijk de historische natuur terug te brengen. Er was een herziening van die overeenkomst nodig omdat er
nieuwe landschapselementen zijn gerealiseerd op het terrein rond de Bimd. Onlangs zetten Jos van den Heuvel, voorzitter van de Blauwe Schut, en Ben Swinkels, voorzitter van IVN Laarbeek, hun handtekeningen onder het samenwerkingsverband van beide verenigingen.