In de commissie Sociaal Domein van Gemert-Bakel worden donderdag 30 juni de scenario’s voor vervangende nieuwbouw van het Commanderij College, locatie Macropedius, voorgelegd aan de commissieleden. Het college wil in de commissie Sociaal Domein van 22 september een voorstel voorleggen. Op 6 oktober zou vervolgens een besluit moeten worden genomen. De vergadering begint om 20.00 en wordt gehouden in het gemeentehuis.