Inwoner J. de Leeuw van Laarbeek heeft het kunstwerk Land, Lucht, Water (gemaakt door Willy Mignot) aangeboden aan de gemeente Laarbeek om te plaatsen in openbaar gebied. Met hem is gekeken naar een plek om het kunstwerk te herplaatsen. De aan te leggen wadi/retentievijver aan de Beekerheide in Beek en Donk lijkt de gemeente daarvoor een geschikte locatie. De heer De Leeuw kan instemmen met deze plek. Besloten is het kunstwerk daar te zijner tijd te plaatsen.