Het aantal verzuimmeldingen in Gemert-Bakel, over het schooljaar 2020-2021, is afgenomen. Datzelfde geldt ook voor de regio. In Gemert-Bakel waren er in totaal 20 meldingen van wettelijk verzuim; 23 meldingen minder dan voorgaand schooljaar. Vanwege het verzuim hebben vier jongeren in de genoemde periode een Haltstraf opgelegd gekregen, twee meer dan vorig jaar. Het aantal vrijstellingen van onderwijs vanwege medische en/of psychische gronden is afgenomen van negen naar zeven. Er is een lichte stijging van uitgeschreven leerlingen zónder startkwalificatie.