De gemeente Laarbeek houdt nauwgezet bij waar openbare werken moeten plaatsvinden. De wegen worden onderhouden, het gras in openbare gebieden wordt gemaaid en openbaar groen wordt gesnoeid. Omdat zij niet van al het onderhoud op de hoogte is heeft zij communicatieroutes aangelegd waar inwoners zaken kunnen melden. Een losliggende stoeptegel, een afgewaaide tak langs de openbare weg, defecte straatverlichting, het regelmatig aantreffen van zwerfvuil, het kan gemeld worden op laarbeek.nl zodat zij de benodigde acties kan nemen.