Onder de Sintigemeenschap in Laarbeek heerst onvrede. Zij heeft vijftien extra woonwagenstandplaatsen bij de gemeente aangevraagd maar krijgt er slechts één toegewezen. Volgens Stefan Wagner die de aanvraag indiende is de nood hoog en is er al jaren een wachtlijst. Volgens de gemeente Laarbeek moet de groei in woonwagenplaatsen in verhouding staan tot de toename van sociale huurwoningen. Laarbeek streeft naar negentig huurhuizen erbij de komende vier jaar en daarbij krijgen starters en senioren prioriteit. Bron: ED.