In opdracht van de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond is in 2020 een verkennende studie uitgevoerd naar een fietsverbinding met snelfietsroutekwaliteit tussen Gemert en Helmond. Het beoogde effect is dat mensen die nu met de auto vanuit Gemert richting Helmond rijden eerder de fiets nemen. Er moet een bestuursovereenkomst worden voorbereid om verdere afspraken te maken met de provincie en de betrokken gemeenten. Dekking van het Laarbeekse gedeelte van de snelfietsroute is voorzien uit een provinciale bijdrage en gemeentelijke middelen (Reserve Bereikbaarheidsagenda).