Op 7 april is door de firma PowerGo bij de gemeente Laarbeek een verzoek ingediend voor het plaatsen van een snellaadpaal op het Heuvelplein in Beek en Donk. PowerGo heeft als doel om de CO2-uitstoot in het vervoer te verminderen. Het middel daarvoor is het realiseren en exploiteren van snellaadpunten. Om het elektrisch rijden te stimuleren is besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek voor een snellaadpaal op het Heuvelplein.