In Laarbeek hebben de partijen ABL, De Werkgroep en PNL intensief en constructief overlegd over de vorming van een coalitie. De uitkomst is dat er vertrouwen in elkaar bestaat om over te gaan tot de vorming van een nieuwe, brede coalitie. Nu begint de formatie van een nieuw college. In deze periode gaan de partijen de uitkomsten van de besprekingen verder uitwerken in een coalitieakkoord. Partijen die geen deel uitmaken van de coalitie krijgen de mogelijkheid om inbreng te hebben in dit akkoord.