De gemeenteraad van Laarbeek heeft in een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een oproep aan de nationale politiek gedaan om met een structurele oplossing te komen voor de opvang van vluchtelingen. Aanleiding is het besluit om in Laarbeek tijdelijk 115 vluchtelingen op te vangen. Volgens de brief is een aaneenschakeling van dergelijke ad-hoc-oplossingen voor de betrokken vluchtelingen een mensonwaardige situatie. In de brief wordt gepleit voor een structurele oplossing voor de regulering van instroom en opvang van vluchtelingen.