De gemeente Laarbeek blijft lid van de  coöperatie Boer Bier Water. Ook kent de gemeente een bijdrage toe van 5000 euro voor het project ‘Optimale  Waterhuishouding gemeente Laarbeek’.