Het Laarbeeks college stelt voor een eenmalige subsidie ter hoogte van 550 euro te verstrekken aan gebruikers van wandelpark Franciscushof in Lieshout. Dan kunnen zij een stichting oprichten voor het gebruik van de grond waarop het wandelpark is georganiseerd. Het terrein wordt al jaren door inwoners bijgehouden en ingericht als wandelpark. Voor enkele bouwwerken is door de gemeente subsidie verleend. Over het gebruik van de gemeentegrond zijn geen schriftelijke afspraken vastgelegd. Daarvoor moet nu door de initiatiefgroep een stichting worden opgericht.