Het college van Laarbeek zal de raad voorstellen te kiezen voor de plusvariant voor de herinrichting van het kerkplein in Aarle-Rixtel. Vorig jaar is bij de opstelling van het Regionaal Mobiliteitsprogramma aan gemeenten gevraagd projecten in te dienen waarvoor men een subsidie wil ontvangen. Door de gemeente Laarbeek is o.a. voor de herinrichting van het kerkplein een subsidieaanvraag gedaan. Deze wordt samen met het krediet ingezet voor de herinrichting van het plein.