de LEVgroep, onderdeel Vluchtelingenwerk, begeleidt asielstatushouders gedurende hun startperiode in Laarbeek. Met de komst van de Wet Inburgering 2021 intensiveert deze begeleiding en komen er taken bij. De LEVgroep heeft bij de gemeente Laarbeek een subsidieaanvraag gedaan om de uitvoering van deze taken te kunnen bekostigen. Het college van B&W heeft besloten de LEVgroep een voorlopige subsidie te verlenen van 81.804 euro om de taken in het kader van de Wet inburgering in 2022 uit te voeren.