Sinds 2016 kunnen ook in Laarbeek mensen met een laag inkomen of met schulden in een rijdende winkel, de Super Sociaal, tegen een hoge korting boodschappen doen. De Super Sociaal (een voormalige SRV-wagen) is aan vervanging toe. De Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente, maar heeft onvoldoende middelen om de SRV-wagen te vervangen. Vandaar dat zij bij de gemeente Laarbeek een eenmalige subsidie aanvragen. De raad van de gemeente Laarbeek wordt voorgesteld daarvoor eenmalig 35.000 euro beschikbaar te stellen.