In 2022 wordt het 25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek gevierd. De gemeente doet een bijdrage aan de activiteiten uit de samenleving via een subsidieregeling ‘viering 25 jaar gemeente Laarbeek’. Er kan een subsidie verstrekt worden tot 1.000 euro. Over aanvragen die dit bedrag overstijgen kan afzonderlijk besloten worden. Vier aanvragen overstijgen dat grensbedrag van 1.000 euro, waarbij is besloten om de hogere aanvragen goed te keuren. De vier subsidieaanvragen voor worden goedgekeurd tot het aangevraagde bedrag van gezamenlijk 9.580 euro.