Wie een activiteit wil organiseren in verband met de viering van 25 jaar Laarbeek kan daarvoor van de gemeente subsidie krijgen. Daarvoor geldt een aantal spelregels. Deze staan op de website laarbeek.nl/25jaar. Nadat de aanvraag bij de gemeente is binnengekomen, bekijkt een werkgroep of de aanvraag voldoet aan de spelregels. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken (of zoveel eerder als mogelijk is) een beslissing te nemen over het verzoek.