Er kan een provinciale subsidie worden aangevraagd voor boscompensatie. Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten kunnen subsidie krijgen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000-gebieden. Meer informatie over de subsidie Natuur – Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant en aanvragen kan via het Loket van de provincie. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de uitvoering van projecten voor boscompensatie uiterlijk in december 2025 te zijn afgerond.