Het Dorpsdiner is een burgerinitiatief in Laarbeek dat ontmoeting wil faciliteren door middel van samen eten. De gemeente is, bijvoorbeeld via het Preventieakkoord (Vitaal Laarbeek), bezig met het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan gezondheid. Mentale gezondheid is hierbij een belangrijk thema. Voorkomen is beter dan genezen.
Daarom wil ze initiatieven stimuleren die hieraan bijdragen. Het college van B&W heeft daarom besloten de Stichting Dorpsdiner een eenmalige subsidie van 1.000 euro te verlenen.